Hàm Excel đếm số chữ lặp lại trong một chuỗi

Trong quá trình làm việc với Excel, nhiều khi bạn cần đếm các giá trị số, chữ, hay để chấm công, số buổi học,… Bạn có thể thực hiện đếm bằng cách thủ công nhưng đối vơi những bảng với dữ liệu lớn thì việc đếm thủ công sẽ mất rất nhiều thời gian. Chính vì vậy, bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm Excel đếm số chữ lặp lại trong một chuỗi  để có thể giúp các bạn tiết kiệm thời gian và làm việc một cách hiệu quả hơn. Cùng theo dõi nhé!

Để có thể thực hiện đếm chữ lặp lại trong một chuỗi Excel thì ta sử dụng hàm LEN và hàm SUBSTITUTE. Để có thể kết hợp 2 hàm này trong đếm số chữ lặp lại thì trước tiên ta sẽ đi tìm hiểu cách sử dụng của 2 hàm này

1. Giới thiệu hàm LEN và hàm SUBSTITUTE

1.1 Hàm LEN

– Cách dùng: Hàm LEN được sử dụng để đo dộ dài của một chuỗi kí tự nào đó trong Excel. Kết quả trả về sẽ là tổng só các kí tự của chuỗi đó bao gồm cả ký tự, dấu cách

– Cú pháp hàm:

=LEN(text)

Trong đó Text là chuỗi văn bản mà bạn muốn đêm số ký tự, đây là đối số bắt buộc

Như trong ví dụ dưới đây, bạn muốn đếm số kí tự ở ô A3 thì chỉ cần nhập công thức =LEN(A3). Khi đó kết quả trả về sẽ là số ký tự của ô A3 bao gồm cả ký tự và dấu cách

Hàm Excel đếm số chữ lặp lại trong một chuỗi

1.2 Hàm SUBSTITUTE

– Cách dùng: Hàm SUBSTITUTE được sử dụng để thay thế chuỗi văn bản cũ thành chuỗi văn bản mới

– Cú pháp hàm:

= SUBSTITUTE(text,old_text,new_text,[instance_num])

Trong đó:

  • Text: là văn bản hoặc tham chiếu đến ô chứa văn bản mà bạn muốn thay thế các ký tự trong đó, đây là đối số bắt buộc
  • Old_text: là văn bản mà bạn muốn được thay thế, đây là đối số bắt buộc
  • New_text: là văn bản mà bạn muốn thay thế cho old_text, đây là đối số bắt buộc
  • Instance_num: có chức năng xác định số lần xuất hiện của old_text mà bạn muốn thay bằng new_text

Ta thực hiện áp dụng với ví dụ phía trên, ta chỉ cần nhập công thức =SUBSTITUTE(A3,B3,””) thì sẽ thu được kết quả là đã loại được kí tự “T” ra khỏi chuỗi kí tự trong chuỗi A3 ngay lập tức

Hàm Excel đếm số chữ lặp lại trong một chuỗi

2. Cách đếm số lần lặp lại của chữ trong chuỗi Excel

Bây giờ chúng ta sẽ kết hợp cả 2 hàm đã được giới thiệu ở phần trên để thực hiện đếm số lần lặp lại của chữ trong chuỗi kí tự. Cụ thể trong ví dụ này chúng ta sẽ đếm số lần lặp lại của kí tự “T”

Ta thực hiện nhập công thức sau:

=LEN(A3)-LEN(SUBSTITUTE(A3,B3,””))

Kết quả hiện ra sẽ là số lần xuất hiện của ký tự “T”

Hàm Excel đếm số chữ lặp lại trong một chuỗi

Ngoài ra bạn cũng có thể đếm số lần xuất hiện của ký tự trong cả mảng dữ liệu. Với ví dụ tương tự như phía trên ta thực hiện đếm số lần xuất hiện của ký tự “T” trong mảng dữ liệu bằng cách nhập hàm:

=SUMPRODUCT(LEN(A3:A6)-LEN(SUBSTITUTE(A3:A6,”T”,””)))

Kết quả cuối cùng sẽ là số lần xuất hiện của kí tự “T” trong mảng dữ liệu

Hàm Excel đếm số chữ lặp lại trong một chuỗi

Trên đây là những chia sẻ về việc sử dụng hàm trong Excel để đếm số chữ lặp lại trong chuỗi dữ liệu. Hy vọng các bạn có thể áp dụng nó vào trong quá trình làm việc với Excel để xử lí công việc một cách nhanh chóng, hiệu quả. Chúc các bạn thành công, hẹn gặp ở các bài viết tiếp!