Tách số ra khỏi chuỗi trong Excel

Trong quá trình làm việc với Excel, nhiều khi người dùng muốn tách những dữ liệu trong một chuỗi dài thành các phần nhỏ để có thể thao tác dễ dàng hơn. Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn cách tách số ra khỏi chuỗi trong Excel. Cùng theo dõi nhé!

1. Cách tách số từ chuỗi kí tự và lấy giá trị dương ra khỏi chuỗi trong Excel

– Bước 1: Bạn thực hiện mở File Excel cần tách số, sau đó nhấn tổ hợp phím tắt Alt + F11 để xuất hiện của sổ Microsoft Visual Basic for Applications. Tiếp đến vào thẻ Insert và chọn lệnh Module

Tách số ra khỏi chuỗi trong Excel

– Bước 2: Ta nhập code sau vào cửa sổ:

Function ExtractNumber(rCell As Range)

Dim lCount As Long

Dim sText As String

Dim lNum As String

sText = rCell

For lCount = Len(sText) To 1 Step -1

If IsNumeric(Mid(sText, lCount, 1)) Then

lNum = Mid(sText, lCount, 1) & lNum

End If

Next lCount

ExtractNumber = CLng(lNum)

End Function

Lưu ý: Bạn cần nhớ tên hàm để sử dụng nó khi quay trở lại file Excel

Tách số ra khỏi chuỗi trong Excel

– Bước 3: Sau khi đã nhập xong đoạn code thì kích chọn Save. Do chứa macro nên khi lưu hiển thị hộp thoại thông báo nên cứ chọn OK nha. Tiếp đến quay trở về file Excel nhập hàm =ExtractNumber như hình phía dưới

Tách số ra khỏi chuỗi trong Excel

Tách số ra khỏi chuỗi trong Excel

– Bước 4: Thực hiện sao chép công thức cho các ô còn lại để hiển thị kết quả

Tách số ra khỏi chuỗi trong Excel

Kết quả là chuỗi giá trị các số dương

2. Cách lọc số trong chuỗi kí tự trên file Excel

– Bước 1: Đầu tiên bạn thực hiện mở file dữ liệu cần lọc số lên. Tiếp đến bạn nhấn tổ hợp phím tắt Alt + F11 để mở nhạnh cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applcations

Ngoài ra bạn có thể truy cập thẻ Developer và nhấn chọn tính năng Visual Basic

– Bước 2: Bạn thực hiện click chuột vào nút Insert và chọn lệnh Module để hiển thị cửa sổ Module1 (code)

Tách số ra khỏi chuỗi trong Excel

– Bước 3: Tiếp đến bạn thực hiện sao chép đoạn code sau:

Function ExtractNumber(rCell As Range)

Dim lCount As Long

Dim sText As String

Dim lNum As String

sText = rCell

For lCount = Len(sText) To 1 Step -1

If IsNumeric(Mid(sText, lCount, 1)) Then

lNum = Mid(sText, lCount, 1) & lNum

End If

Next lCount

ExtractNumber = CLng(lNum)

End Function

– Bước 4: Tiếp đến dán đoạn code vừa sao chép vào hộp thoại Module (Code)

Tách số ra khỏi chuỗi trong Excel

– Bước 5: Với đoạn code VBA phía trên thì chúng ta thực hiện với công thức hàm =ExtractNumber (Vị trí ô cần tách)

Khi này bạn thực hiện quay lại file Excel cần tách số. Lưu ý không tắt trình VBA khi chưa thực hiện thao tác lọc. Bạn thực hiện nhập công thức hàm =ExtractNumber(

Tách số ra khỏi chuỗi trong Excel

– Bước 6: Tiếp đến bạn click chuột vào ô chứa chuỗi kí tự cần lọc số, sau đó đóng ngoặc “)” để kết thúc hàm, sau cùng là nhấn Enter

Tách số ra khỏi chuỗi trong Excel

– Bước 7: Trên màn hình sẽ hiển thị kết quả sau khi lọc của ô bạn vừa thực hiện tách số. Bạn thực hiện nhấn giữ chuột để sao chép công thức xuống các ô còn lại trong file muốn tách số để có thể thu được một cột các giá trị số cần lấy

Tách số ra khỏi chuỗi trong Excel

Lời kết: Trên đây là cách tách số ra khỏi chuỗi trong Excel. Hi vọng các bạn có thể vận dụng trong quá trinhg làm việc với Excel. Chúc các bạn thành công, hẹn gặp ở bài viết tiếp theo!